Vaart Welzijn, de diaconie van de Protestantse Kerk Assen en het Diaconaal Platform Assen zijn in juli 2022 een samenwerking met elkaar aangegaan om inwoners in financiële nood acute hulp te bieden. De pilot had als doel dat Assenaren mee kunnen blijven doen in de maatschappij en niet tussen wal en schip vallen. Uit de evaluatie blijkt dat het financieel noodpotje werkt. Maar liefst 71 Assenaren zijn tot nu toe geholpen met deze noodhulp. Deze helpende hand in tijden van nood is van grote waarde voor Assenaren die het nodig hebben.

Duurzame ondersteuning
Vaart Welzijn heeft de beschikking gekregen over een financieel noodpotje van de diaconie. Medewerkers van Vaart Welzijn hebben het mandaat om kleine bedragen uit het noodpotje te besteden aan noodsituaties. Een bijdrage uit het financieel noodpotje kunnen acute problemen van inwoners oplossen en erger voorkomen. Naast de noodhulp is de insteek van Vaart Welzijn om de inwoner duurzaam te ondersteunen om de herhaling van een noodsituatie te voorkomen. Denk aan hulp bij geldzaken of ondersteuning op andere levensgebieden.

Moeder en jong kindje vinden steun

Op een woensdag verschijnt een moeder met haar 10 maanden oude kindje bij Vaart Welzijn. Haar rekening is leeg, maar de luiers en voeding voor haar dochter zijn op. Hoewel de gemeente niet kon helpen, werd ze door regisseurs doorverwezen naar Vaart Welzijn. Een medewerker verstrekt haar geld uit het diaconaal noodfonds voor luiers, voeding, verzorging, en zelfs voor maaltijden voor haarzelf. Ze vroeg niet om maaltijden voor haarzelf, maar hier had ze duidelijk behoefte aan. De tranen van dankbaarheid tonen de impact van dit potje op zowel haar dochter als haarzelf. (Bron: casus aangeleverd door Vaart Welzijn)

Cijfers die spreken: 71 Assenaren geholpen
Tussen juli 2022 en eind 2023 zijn 71 Assenaren geholpen door het noodpotje, waarbij in totaal € 3.179,51 is uitgekeerd. Over het algemeen was de ondersteuning gericht op boodschappen, maar er zijn ook Assenaren geholpen bij de aanschaf van medicijnen, babyvoeding, overbrugging van een uitkering, aanschaf van een matras, vervanging van een huisslot vanwege veiligheidssituaties, enzovoort.

Vaart Welzijn redt gezin met noodboodschappen

Op een vrijdag komt een vader bij Vaart Welzijn. Hij vertelt over de ondersteuning vanuit de gemeente en hoe hij zijn gezin met zijn vrouw en drie kinderen onderhoudt. Aarzelend komt hij met de vraag waarvoor hij bij Vaart Welzijn is. De medewerker helpt hem niet alleen met het weekendplan en de maaltijden, maar ontdekt dat het gezin de hele week droog brood en rijst heeft gegeten omdat ze slechts €13,00 hebben voor de komende week. Bij navraag naar wat de kinderen krijgen blijkt dat op school zo nu en dan wat extra gegeven wordt bij de lunch of het fruit moment, op eigen kosten van de school. Vaart Welzijn verstrekt een bijdrage voor boodschappen, zodat er minimaal twee volwaardige maaltijden per dag kunnen worden bereid. Een week later komt hij op de fiets langs om te vertellen hoe dankbaar het gezin is voor de boodschappen. (Bron: casus aangeleverd door Vaart Welzijn)

Meer kerken verbonden aan het initiatief
Het noodpotje is inmiddels structureel verankerd bij Vaart Welzijn en is overgenomen door het Diaconaal Platform Assen. Het Diaconaal Platform Assen is een samenwerkingsverband van meerdere kerken uit Assen. Binnen deze structuur zullen meerdere kerken uit Assen het diaconaal noodpotje financieel ondersteunen.

Een baken van hoop
De verhalen van individuen laten de waarde zien van die mooie initiatief. Het financieel noodpotje, oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke ondersteuning, heeft niet alleen acute problemen opgelost maar heeft ook de weg geopend naar duurzame hulp. Door de overname van het Diaconaal Platform Assen hopen we deze positieve impact verder te vergroten en nog meer levens te raken.