Over ons

Diaconie: ambassadeurs van
geloof, hoop en liefde

Deze campagne wordt georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Kerk Assen. Het werk van de diaconie richt zich op het verlenen van hulp aan mensen in nood, zoals de armen, zieken, ouderen en kwetsbaren. Dit kan gaan om het bieden van financiële ondersteuning, voedselhulp, huisvesting, kleding en andere vormen van praktische bijstand.

Diaconie gaat over goed doen en recht doen, waarbij barmhartigheid en gerechtigheid leidend zijn. We streven ernaar om praktische bijstand te bieden waar dat het meest nodig is, en om een verschil te maken in het leven van degenen die het hardst getroffen worden door tegenspoed.

Samen sterk, samen vooruit
We kunnen het niet alleen! Jouw steun is hard nodig om de maatschappelijke projecten in Assen en daarbuiten te blijven ondersteunen. Samen met jou willen we ons inzetten voor een wereld waarin geloof, hoop en liefde centraal staan. Laten we samen bouwen aan een betere samenleving, waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waarin we naar elkaar omzien in tijden van nood.

Kijk voor meer informatie over de Protestantse Kerk Assen of de diaconie op onze website pkn-assen.nl.

Bekijk de projecten

‘Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.’
– Matteüs 5:42 uit de Bijbel

Wat gebeurt er met het geld?

Noodhulp

Elke euro die wordt gedoneerd, wordt direct ingezet om mensen in nood te helpen. Of het nu gaat om het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen in Assen, het bieden van medische zorg in Tanzania of het ondersteunen van noodhulpprojecten in het buitenland: jouw donatie maakt direct een verschil in het leven van anderen.

Evenredige verdeling

Alle donaties die via deze website worden gedaan worden evenredig verdeeld over de projecten die we met deze campagne ondersteunen.

Een kleine daad, een groot effect

Het vervoeren van medicijnen naar Oekraïne, geld geven aan een moeder en haar baby voor luiers en voedsel, kerstpakketten schenken aan arme gezinnen in Assen: iedere donatie maakt een verschil. Wij gebruiken de donaties voor concrete hulp aan mensen die in financiële of sociale nood zitten. Lees hier wat er onder andere met voorgaande donaties is bereikt.