In elke klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Een lastig onderwerp waar kinderen zich vaak voor schamen. Maar erover praten kan helpen. Daarom worden er leskisten vol boeken en opdrachten beschikbaar gesteld waar scholen mee aan de slag kunnen. Maandag 11 maart overhandigden wethouder Cor Staal en Tjeert Poelman namens de diaconie van de Protestantse Kerk Assen deze leskisten.

Begrip en respect

De eerste kist is uitgereikt aan De Nieuwe Kolk (DNK) door de gemeente Assen, de diaconie van de Protestantse Kerk Assen en ook namens de Provincie Drenthe. De leskist, een initiatief van stichting Positive Minds, is gevuld met zes verschillende boeken over armoede en diverse opdrachten. Via de verhalen en opdrachten leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En tegelijkertijd wordt er gewerkt aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken. Marieke Ariëns, schrijver van één van de boeken in de leskist, las een fragment voor aan de basisschoolkinderen van CBS Het Octaaf.

 

Taboe

Armoede is een lastig vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas de ontwikkeling van kinderen omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken. Voor leerkrachten is het belangrijk om zich hiervan bewust te zijn. Boeken en verhalen helpen om over armoede te praten. En door erover te praten wordt het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven.

Gratis voor scholen

Voor scholen in Assen zijn de leskisten kosteloos te lenen bij De Nieuwe Kolk.