Van lokale hulp tot wereldwijde impact: samen bouwen we aan een betere toekomst voor iedereen.

Het maatschappelijk werk van de kerk

De Protestantse Kerk Assen zamelt geld in voor maatschappelijke projecten, zowel lokaal als wereldwijd. Wij geloven in omzien naar elkaar, vooral daar waar financiële en sociale nood heerst. Met onder andere jaarlijkse kerstpakkettenacties, het ondersteunen van de Voedselbank en onze betrokkenheid bij het Diaconaal platform waarin we samenwerken met andere kerken, staan wij op voor mensen in nood.

Doneer en maak samen met ons het verschil! Jouw steun kan levens veranderen en hoop brengen aan mensen die het hard nodig hebben.

Projecten

Kerk in Actie

ondersteun noodhulp projecten in het buitenland

Hospice Het Alteveer

een gastvrije en huiselijke omgeving

De Voedselbank

Ruim 300 gezinnen in Assen hebben de Voedselbank nodig

Actie Vakantietas

Kinderen uit arme gezinnen kunnen niet op vakantie

Kerstpakkettenactie

700 huishoudens in Assen kunnen wel een extraatje gebruiken tijdens kerst

Sta op voor Oekraïne

Inwoners van Oekraïne hebben geen medicijnen of warme dekens

Wat gebeurt er met het geld?

Noodhulp

Elke euro die wordt gedoneerd, wordt direct ingezet om mensen in nood te helpen. Of het nu gaat om het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen in Assen, het bieden van medische zorg in Tanzania of het ondersteunen van noodhulpprojecten in het buitenland: jouw donatie maakt direct een verschil in het leven van anderen.

Evenredige verdeling

Alle donaties die via deze website worden gedaan worden evenredig verdeeld over de projecten die we met deze campagne ondersteunen.

Een kleine daad, een groot effect

Het vervoeren van medicijnen naar Oekraïne, geld geven aan een moeder en haar baby voor luiers en voedsel, kerstpakketten schenken aan arme gezinnen in Assen: iedere donatie maakt een verschil. Wij gebruiken de donaties voor concrete hulp aan mensen die in financiële of sociale nood zitten. Lees hier wat er onder andere met voorgaande donaties is bereikt.

Niet wat je neemt, maar wat je geeft, bepaalt de rijkdom van het leven

Wie zijn wij?

Deze campagne wordt georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Kerk Assen. Het werk van de diaconie richt zich op het verlenen van hulp aan mensen in nood, zoals de armen, zieken, ouderen en kwetsbaren. Dit kan gaan om het bieden van financiële ondersteuning, voedselhulp, huisvesting, kleding en andere vormen van praktische bijstand. Jouw steun is hard nodig om de maatschappelijke projecten in Assen en daarbuiten te blijven ondersteunen.

Meer over ons

Op de hoogte blijven van ons werk?